www.Moodle.co.il

www.Moodle.co.il

יום ראשון, 12 ביוני 2011

יעול בדיקת מטלותייעול בדיקת מטלות הסטודנטים -
ניתן להסתיר את הציונים של מטלה מסויימת בזמן הבדיקה (אשר יכול לקחת מספר ימים)
במטרה שלא לבלבל את התלמידים והסטודנטים כאשר רק חלק מהם יוכלו
לצפות בציונים והמשובים של המורה (מרצה)

בתור תפקיד מורה או עוזר הוראה (מורה לא עורך) יש לגשת לציונים משם לבחר פעולה -
תצוגה מצומצמת , משם יש ללחוץ על ה-עין לצד אותה מטלה רלוונטית ולכבות אותה ברגע זה יש לחזור כל זמן שנרצה ( כל עוד העין כבויה) לתצוגת הגשת המטלה ולתת ציון \ משוב ולשמור את השינויים ( לשמור את המשובים) לאחר סיום בדיקות כל ההגשות יש לחזור לתצוגה מצומצמת בציונים ללחוץ על ה-עין שוב בכדי להדליקה אותה -
ברגע זה על הסטודנטים יקבלו את העדכון של ציון ומשוב מטלה זו.
בהצלחה

מאת: מיקי אליאל

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה