www.Moodle.co.il

www.Moodle.co.il

יום שני, 8 באפריל 2013

הוספת  חבילת שפה עברית בתי־ספר עבור k12

נוספה חבילת שפה עברית חדשה הפונה לגני־ילדים, בתי־ספר יסודי,תיכון.
חבילת השפה נקראת עברית בתי־ספר (he_kids), מה קרוי בשפה הבינלאומית k12.

כרגע החבילה מחליפה את המילים: סטודנט וקורס.
כלומר כל הווריאציות של המילים סטודנט, סטודנטים... = תלמיד , תלמידים... 
                                              קורס, קורסים...= מרחב־לימוד, מרחבי־לימוד...

להלן הוראות להתקנת חבילת השפה ודוגמה לשינויים:

1) יש לגשת למשבצת ניהול המערכת שפת־ממשק -> חבילות שפה. לבחור את החבילה וללחוץ על "התקן"
2) מצד ימין היא אמורה להופיע


3) יש לבחור את החבילה בתפריט הראשי למעלה משמאל (בדרך־כלל)

4) דוגמאות לשינויים:
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה